HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

Tryckluftstank och tryckkärl
Vi på Kompressorservice är återförsäljare av tryckkärl men även tryckluftstillbehör och tryckluftstankar.

Malin Annerhult

VD / Försäljning

+(46)70-768 72 94
Skicka e-post

Här kan du bläddra i vår broschyr.

Tryckluftstank eller tryckkärl, som är den mer fackmässiga benämningen, har som uppgift att verka som en buffert för tillfälliga toppar i luftuttaget och att ha en utjämnande effekt mellan det växlande trycket i kompressorn och rörnätet. En tryckluftsbehållare i rätt storlek är en god lösning för att möta ett ökat flödesbehov. Driften av systemet blir mer effektiv, både utifrån anläggningens storlek och verksamhetens energikostnader.

Tryckluftstillbehör

Luftbehållaren, din tryckluftstank, fungerar som en integrerad del i ett helt tryckluftssystem där kompressorn fungerar som en motor och producerar luften. I systemet ingår även andra steg såsom kylning, torkning men även rening och filtrering. Alla dessa produkter har vi på Höglandets Kompressorservice.

Tryckluften som går igenom tryckluftsbehållaren för som bekant med sig även vatten, en restprodukt av den komprimerande luften. Därför rekommenderar vi ofta även en kondensdränering till din anläggningen, gärna en variant som är timer- eller nivåstyrd. Styrningarna skapar en större kontroll på dräneringen.

Välj rätt tryckluftstank

Ett tryckluftssystem är en avancerad anordning som kräver rätt kompetens för att installera och serva men också en väl avvägd installation utifrån verksamhetens storlek. När du väljer system för tryckluft, se till att samarbeta med någon som har god erfarenhet och som har koll på kostnader.

Både tryckluftstanken och dess tillbehör, liksom kompressorn som sådan kräver mycket energi vilket kan innebära stora kostnader. Inte bara i själva investeringen av anläggningen utan även löpande. Den samarnetspartner du väljer ska även kunna komma förslag när det är dags att växla upp, eller ner anläggningen, beroende på verksamhetsförändringarna. Därför är det viktigt att det inte bara är rätt kompressor utan även rätt tryckluftstillbehör som omptimerar anläggningen.

Säkerhetsventil tryckluft 

Tryckluftsbehållaren måste ha en godkänd säkerhetsventil för tryckluft och vara besiktat av ett ackrediterat organ. Ventilen har den enkla uppgiften att öppna vid övertryck och skydda resten av systemet. Tänk på att säkerhetsventilen ska vara dimensionerad utefter det tryck kompressorn är godkänd för.

Vi på Kompressorservice är återförsäljare av tryckkärl men även tryckluftstillbehör och tryckluftstankar.