HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

Tryckluftsfilter och tryckluftstillbehör
Vill du veta mer om filter, tryckluftstillbehör och hur vi kan hjälpa dig? Ta gärna en kontakt med oss!

Malin Annerhult

VD / Försäljning

+(46)70-768 72 94
Skicka e-post

Här kan du bläddra i vår broschyr.

Ett tryckluftsfilter används för att avlägsna föroreningar från själva tryckluften inne i din anläggning, som kompressorn är en stor del av. Föroreningen kan till exempel komma från oljan som används till kompressorn eller att det finns speciella krav på reningsgrad som luften ska hålla i systemet. Ett bra exempel på dessa krav är medicinsk luft på sjukhus. Eller andra inrättningar där kravet på ren och torr luft är stort. Såsom tandläkar- och vetrinärmottagningar eller inom industrier för tillverkning av livsmedel eller farmaceutiska preparat.

Beroende på vilka kvalitetskrav din specifika verksamhet har på tryckluften så väljer vilken du vilken typ av filtrering som behövs. Och tar sedan hänsyn till det aktuella flödet. Partiklar, vatten (dropp- eller ångform) utöver olja är det som filtreringen ska hjälpa till att eliminera ur tryckluften.

Vattenavskiljare tryckluft

Vatten är det som din filtrering ska avlägsna mest då tryckluft och vatten går hand i hand eftersom all luft innehåller vattenpartiklar. I en komplett anläggning som producerar tryckluft är således en vattenavskiljare en nödvändig del av systemet. Vid val av just vattenavskiljare är det viktigt med rätt dimensioner.

En bra matchning mellan kompressor och filtrering kan ge upp till 80 – 90 % effektivitet. Resterna som blir kvar försvinner ut som vattendimma med tryckluften in i luftbehållaren. Som alltid när det kommer till tryckluft är dimensionering viktigt, så även vid filtrering och vattenavskiljning. Vi på Höglandets Kompressorservice har stor erfarenhet och kunskap kring dessa delar såsom tryckluftstillbehör och filtrering, och inte bara själva kompressorn.

Tryckluftsfilter – tänk på det här

Visste du att även variationer i klimat och årstider, som orsakar skillnader i temperatur, också påverkar ett filters avskiljningsförmåga? Det vill säga, hur ren luften blir av filtret. För att nå så bra resultat som möjligt med din anläggning och dess tryckluftfilter ska luften helst vara så torr som möjligt.

Filtreringen fungerar sämre om det finns så kallat, fritt vatten i luften. Då slits filtret ut fortare. Lufttemperaturen påverkar också livslängden på filtreringen på din anläggning. Oljeångan ökar när temperaturen ökar och då får tryckluftsfiltret jobba än mer och har en kortare livstid.

Vill du veta mer om filter, tryckluftstillbehör och hur vi kan hjälpa dig? Ta gärna en kontakt med oss!