Tryckluftstank och tryckkärl

Tryckluftstank eller tryckkärl, som är den mer fackmässiga benämningen, har som uppgift att verka som en buffert för tillfälliga toppar i luftuttaget och att ha en utjämnande effekt mellan det växlande trycket i kompressorn och rörnätet. En tryckluftsbehållare i rätt...

Tryckluftsfilter och tryckluftstillbehör

Ett tryckluftsfilter används för att avlägsna föroreningar från själva tryckluften inne i din anläggning, som kompressorn är en stor del av. Föroreningen kan till exempel komma från oljan som används till kompressorn eller att det finns speciella krav på reningsgrad...

Tryckluftsläckage och läckagesökning

När en verksamhet är helt nystartad är vårt jobb ganska enkelt. Tillsammans med kunden gör vi beräkningar på vilken kapacitet som krävs för själva verksamheten och vi ger förslag på en anläggning som är tillräcklig. Nya anläggningar har förstås inget tryckluftsläckage...